خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط و مشی سیستم مدیریت یکپارچه

 (کیفیت - زیست محیطی - ایمنی و بهداشت شغلی)

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی جلب رضایت مشتری با رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات در جهت حفاظت از محیط زیست ، استقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را به عنوان اولویت های نظام مدیریتی خود تلقی مینماید و ضمن تولید و ارائه خدمات با حفظ شعار "بهبودمستمرکیفیت وخدمات" ، براساس خواسته ونیاز مشتریان ، مطالعات و اقدامات لازم را برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست انجام میدهدتا با ایجاد محیطی ایمن وبا شناسایی عوامل آسیب رسان ، اقدامات لازم جهت کنترل ، ارزیابی وحذف عوامل را انجام دهد.
به منظور بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولیدی و بهبود شرایط زیست محیطی و ایمنی به عنوان اقدام انسانی ،اسلامی و قانونی در راستای تحقق اهداف ملی و بین المللی، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با انتخاب سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت  براساس استانداردهای :

1999-1   :18001 OHSAS
2-ISO  14001:    2004
2000-3    :ISO   9001   

 به عنوان الگوی مدیریتی ، خط مشی کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی را به شرح ذیل اعلام می نماید :

- تبعیت از قوانین و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فرآیندهای شرکت.

- حفظ و بهبود کیفیت محصولات شرکت.

- ساماندهی وبهبودمنابع انسانی از طریق آموزش ، امنیت شغلی ، بالا بردن سطح ایمنی و بهداشت و ایجاد انگیزش در کارکنان درجهت تحقق اهداف سازمان.

- تلاش در جهت استانداردنمودن  فعالیت های شرکت با طراحی و استقرار نظام های مدیریتی معتبر واخذ گواهی نامه های مربوطه.

- ایجاد فضای مناسب جهت دریافت نظرات وپیشنهادها ، بمنظور بهبود مستمر سیستمهای مدیریت کیفیت ،زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی از طریق مکانیزم نظام پیشنهادها.

- انجام تحقیقات به منظور افزایش سهم بازار داخل و بازارهای بین المللی ، ایجاد تنوع در محصولات، انجام پروژه های کلید دردست Turnkey داخل و خارج ازکشور ، ارائه آموزش و خدمات مشاوره ای براساس نیاز مشتریان .

 

                                                                                                             

 


طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت