آگهی مزایده شماره2/95/ی (نوبت دوم)

شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی در نظر دارد یک قطعه زمین صنعتی به متراژ 100200 متر مربع دارای 42 واحد مسکونی و یک سوله به متراژ 1610 مترمربع واقع در سایت غربی کارخانجات خود را به نشانی یزد انتهای بلوار شهیدقندی بفروش برساند لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) بحساب 2038097000 بانک تجارت شعبه شهیدقندی بنام شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی از تاریخ شنبه مورخ 96/01/26 لغایت چهارشنبه 96/02/06 برای خرید اسناد و بازدید محل به آدرس ؛ یزد. صفائیه. میدان جانباز . انتهای بلوارشهیدقندی شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی ساختمان اداری ، طبقه دوم ، دفتر شرکت ایساتیس ارتباطات قندی مراجعه نمایند

جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 38226408 035 تماس حاصل فرمایند .شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی در نظر دارد یک قطعه زمین صنعتی به متراژ 100200 متر مربع دارای 42 واحد مسکونی و یک سوله به متراژ 1610 مترمربع واقع در سایت غربی کارخانجات خود را به نشانی یزد – انتهای بلوار شهیدقندی بفروش برساند لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 2،000،000 ریال ( دو...


بسمه تعالی تحقق شعار سال و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ((اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال)) تحقق شعار سال و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال 1395 در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی جامه عمل پوشید. شرکت شهید قندی با حدود سه دهه فعالیت تولیدی،...

شرکتهای تابعه

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت