OFC

کابل نوری با تیوب مرکزی

Optical Fiber Cable - Central tube (OFC-CT)

 

در این نوع کابل فیبر ها درون یک تیوب در مرکز کابل قرار می گیرند.

در اطراف تیوب مرکزی بر اساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی آن قرار می گیرد. بر حسب نوع کاربرد جنس روکش تغییر می کند.

بر اساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

 

پارامتر

1x2 - 1x12

تعداد تیوب

1

تعداد تار نوری

12-2

نیروی کششی میانی (N)

 1600-700

قطر تقریبی نهایی (mm)

 7-8

وزن (Kg/Km)

 45-40

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (0213-001 ofc .pdf)0213-001 ofc .pdf157 Kb

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت