CUC-foam & solid

کابل ایر کور کانالی 

Conduit Unfilled Cable (CUC)

 

این نوع کابل بین مراکز مخابراتی از مراکز مخابراتی تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد.

هسته این کابل فاقد ژله بوده و پس از نصب در شبکه با هوای فشرده خشک هواگذاری می شود.

این نوع کابل مناسب نصب در کانال بوده و معمولا از 100 زوج تا 2400 می باشد.

قطر هادی این کابلها معمولا mm 4/0 تا mm 6/0 میباشد.

* سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (0105-000 cuc-s.pdf)0105-000 cuc-s.pdf142 Kb

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت