INDOOR / MDF Cable

کابلهای (MDF)

Main Distribution Frame Terminating Cable

 

این نوع کابل ها جهت استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان کابل مشابه هوایی ساده می باشد با این تفاوت که عایق و روکش آن از جنس PVC می باشد.

سیم زمین در این نوع کابلها با روکشی از قلع پوشیده می شود و معمولاً در اندازه های 100 زوج و 200 زوج تولید می شود.

* سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

 

INDOOR CABLE JY (ST) Y

 

این نوع کابل در داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد، بکار می رود.

ساختمان کابل مشابه MDF می باشد و ممکن است نوار پلی استر بکار گرفته نشود.

معمولاً در اندازه های 2 زوج تا 70 زوج تولید می شود.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (0112-000   MDF _June 2011_.pdf)0112-000 MDF _June 2011_.pdf124 Kb

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت