NYIFY

سیم بند تخت(NYIFY)

Polyvinyl Chloride Insulated Cable

 

این نوع سیم برای نصب در داخل ساختمان استفاده می شود. معمولا با سطح مقطع mm2 5/1 و mm2 5/2 می باشد.

* بر اساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (0503-002NYIFY.pdf)0503-002NYIFY.pdf79 Kb

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت